محصولات ما

Energy

Wind power

Machinery

Ship

حلقه

مقاطع تخت

FLAT

وزن: 50 تن حداکثر
عرض: 500 الی 2000 میلی متر
ارتقاع: 100 الی 1000 میلی متر
طول: حداکثر 14000 میلی متر

حلقه

حلقه

ROLLED RINGS

وزن: 70 الی 1520 کیلوگرم
اندازه بیرونی: 500 الی 2800 میلی متر
اندازه درونی: 300 الی 2600 میلی متر (* در بعضی موارد تا ۲۸۰۰ میلی متر)
اندازه درونی: 65 الی 365 میلی متر

میل گرد

میل گرد

STEEL BARS

وزن: 50 تن حداکثر
قطر: 300 الی 1400 میلی متر
طول: 2000 الی 12000 میلی متر

فورج های قالب باز

فورج های قالب باز

open die forgings

وزن: 50 تن حداکثر
قطر: 300 الی 1800 میلی متر
طول: حداکثر 14000 میلی متر

مقاطع تو خالی

مقاطع تو خالی

HOLLOW BODIES

وزن: 35 تن حداکثر
قطر درونی: 300 الی 900 میلی متر
طول: 1500 الی 6000 میلی متر
ضخامت دیواره: حداقل 100 میلی متر

دیسک

دیسک

Disk

وزن: 50 تن حداکثر
قطر: 1000 الی 3900 میلی متر
ارتقاع: حداقل 100 میلی متر

بلوک های فولادی

بلوک های فولادی

SQUARE

وزن: 50 تن حداکثر
طول لبه: 300 الی 1300 میلی متر
طول: 2000 الی 12000 میلی متر